Zkrácené zkoušky

Zkrácené zkoušky přepočítávačů

Zkrácené zkoušky provádíme u přepočítávačů množství plynu v místě jejich instalace a používání. Zkrácená zkouška je povinná u přepočítávačů množství plynu používaných v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu jako stanovená měřidla dle opatření obecné povahy 0111-OOP-C032-13. Zkrácená zkouška se provádí po montáži přepočítávače jako celku nebo jeho částí, při výměně plynoměru připojeného k přepočítávači, po uplynutí jednoho roku ode dne provedení předchozí zkrácené zkoušky, a to po dobu platnosti ověření přepočítávače. Výstupním dokumentem o provedení zkrácené zkoušky je protokol o jejím provedení.