Kalibrační laboratoř

Kalibrace tlakoměrů

Naše laboratoř provádí kalibrace tlakoměrů v rozsahu (-0,1 až 100) MPa. Pro tlaky do 10 MPa přednostně využíváme jako tlakové médium plyn, nad 10 MPa jen olej. Pro zajištění co nejlepší přesnosti máme k dispozici 7 etalonů tlaku. Pístový tlakoměr PRESSUREMENTS (1,5-100) kPa (médium vzduch), pístový tlakoměr PRESSUREMENTS (20-1000) kPa (médium vzduch), pístový tlakoměr PRESUUREMENTS (0,1-10) MPa (médium dusík), pístový tlakoměr BUDENBEG (0,1-16) MPa (médium olej), číslicový tlakoměr Druck DPI 145 vybavený pěti snímači s rozsahy od -0,1 do 70 MPa a číslicový tlakoměr Beamex MC5 se třemi snímači s rozsahy od -0,1 do 10 MPa. Nad 70 MPa slouží jako etalon deformační tlakoměr WIKA v průměru 250 mm a přesnosti 0,2 %. K vytvoření podtlaku je naše laboratoř vybavena vývěvou LEYBOLD-HERAEUS. Kalibrace provádíme u deformačních tlakoměrů, číslicových tlakoměrů a snímačů tlaku s elektrickým výstupem. Výstupní veličinu z převodníků měříme číslicovým multimetrem HEWLETT PACKARD v kombinaci s odporovým normálem.
Kalibrace barometrů a tlakoměrů s absolutním rozsahem provádíme číslicovými tlakoměry, případně kombinací číslicového s pístovým tlakoměrem. Výstupní veličinu u snímačů měříme obdobně jako u tlakoměrů s relativním tlakem.

Kalibrace teploměrů

Pro kalibraci teplot jsou využívány dvě teplotní lázně značky Julabo s maximálním ponorem 160 mm. Rozsah teplot od -30°C do 120°C. Jako hlavní etalon teploty je použit střídavý můstek OMEGA DP251 v kombinaci s platinovým teploměrem Pt100. Kalibraci jsou prováděny u indikačních teploměrů se sondou nebo stonkem, dále u odporových teploměrů a odporových teploměrů s výstupním signálem. Hodnota u odporových teploměrů je měřena střídavým můstkem OMEGA. U teploměrů s převodníkem je měřem výstupní signál  multimetrem HEWLETT PACKARD v kombinaci s odporovým normálem.