Ověřování přepočítávačů

Ověřování přepočítávačů množství plynu

Stanovená měřidla podléhají povinnému ověřování s ohledem na jejich význam. Jsou to měřidla, která stanovuje ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou 345/2002 Sb. Mezi tyto měřidla spadají i kompaktní přepočítávače množství plynu, které naše autorizované metrologické středisko s přidělenou značkou K a evidenčním číslem 98 ověřuje. V rámci udělené autorizace ověřujeme kompaktní přepočítávače množství plynu rozsahu (-30 až 70) °C a absolutního tlaku rozsahu (0,8 až 100) bar.