Rekonstrukce tras

Rekonstrukce měřících tras v plynárenství

Rekonstrukce měřících tras obchodních, případně podružných odběrných míst plynu provádíme s montáží membránových, turbínových a rotačních plynoměrů. V případě osazeného přepočítávače množství plynu provedeme jeho dopojení včetně zkrácené zkoušky a zaplombování registrovanou plombou.