Úvod

Společnost PRESSTEMP s.r.o. působí nepřetržitě od roku 1995 v oblasti plynárenství. Páteřní činností jsou montáže a servis měřících a komunikačních systémů plynárenských společností. Společnost současně provozuje vlastní akreditovanou laboratoř AKL 2308 (kalibrace tlaku a teploty) a také autorizované metrologické středisko K98 (ověřování přepočítávačů množství plynu). Společnost trvale spolupracuje s významnými plynárenskými podniky a výrobci měřící a přenosové techniky.